Skip to content

Hoiva Petsamon palveluista vastaa jatkossa Koivupirtin Säätiö

Tampereen kaupungin Kotitori-toiminta siirtyi 1.9.2021 uudelle palveluintegraattori-ryhmittymälle: Alustapalvelu Sociala Oy, Tammenlehväkeskus Oy ja Tampereen kehitysvammaisten tuki ry ovat rakentaneet uudistuneen Kotitori-toiminnan järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten osaamista hyödyntäen. Väestövastuualueen kotihoidosta vastaa jatkossa palveluntuottajana Koivupirtin säätiö, jolla on pitkät perinteet ikäihmisten palveluista. 

Yhtenä palveluna Tampereen Kotitori-toimintamallissa on noin 300 ikäihmisen kotihoito. Hoiva Petsamo palvelukokonaisuudesta ovat aikaisemmin vastanneet Koivupirtin säätiön ja Tampereen Ensi- ja Turvakoti ry:n muodostama ryhmittymä. Jatkossa Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon palveluista vastaa Koivupirtin säätiö.

”Hoiva Petsamossa on tärkeää varmistaa ikäihmisten asiakaslähtöiset ja tasalaatuiset kotihoidon palvelut. Syyskuun alussa liikkeenluovutuksella Hoiva Petsamolle siirtyneille työntekijöille haluamme olla henkilöstöön sitoutunut työnantaja, tarjota kilpailukykyisen palkan ja kaikille työntekijöille yhdenmukaiset etuudet. Yhden organisaation hallinnoimana tämä on selkeämpää niin asiakkaille, työntekijöille kuin sidosryhmillekin.” kertoo Koivupirtin säätiön toimitusjohtaja Johanna Santaniemi.

Hoiva Petsamo on viidestä tiimistä koostuva yksikkö, joka nivoutuu tärkeäksi osaksi Koivupirtin säätiötä ja Socialan kokoamaa Kotitorin palveluntuottajaverkostoa. Kotitorin asiakkaiden palveluita tuottaa monipuolinen ja osaava verkosto. Syyskuussa palvelunsa käynnistäneiden yhteisöjen joukkoon liittyy vuoden lopussa turvapalvelut ja vammaisten henkilöiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden palvelut.

”Toivoisin näkeväni tämän sopimuskauden aikana palveluntuottajien yhteiskehittämisprosesseja asiakkaiden eheiden ja laadukkaiden palvelupolkujen turvaamiseksi. Meidän tulisi osata nykyistä tehokkaammin hyödyntää myös vapaaehtoistyön ja vertaistuen asiantuntemusta Kotitorin asiakkaiden arjen tukena.” visioi Alustapalvelu Sociala Oy:n toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho.  

Väestövastuualueen kotihoidon hankintasopimuksen arvonlisäveroton vuosiarvo on noin 2,8 miljoonaa euroa ja sopimuskausi 1.9.2021 – 31.8.2024. Kotitori-palveluintergraattorimalli on monituottajuuteen pohjautuva kumppanuusmalli, joka yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja toiminnan yksittäisen asiakkaan ja palvelujen järjestäjän tueksi.

Lisätietoa
 
Johanna Santaniemi
toimitusjohtaja
Koivupirtin Säätiö sr
p. 040-1941140
 
Hanna Hauta-aho
toimitusjohtaja
Alustapalvelu Sociala Oy
p. 040-5018751