Skip to content
Laitetori

Tutustu Laitetorin arkea helpot­taviin
apuväli­neisiin ja ratkai­suihin

Tervetuloa Laitetorille tutustumaan kotona asumista, turval­li­suutta ja toimin­takykyä parantaviin apuväli­neisiin ja laitteisiin kodinomaisessa ympäristössä. Laitetorin tavoitteena on tehdä hyvinvoin­ti­- ja terveystek­no­logiaa tutuksi sekä helpottaa teknisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Laitetori sijaitsee Kotitorin palvelu­pisteen yhteydessä, osoitteessa Frenckel­li­naukio 2 b. Laitetorilla on esillä arjen apuvälineitä ja laitteita, joita voi tutkia ja kokeilla rauhassa. Autamme mielellämme ja opastamme laitteiden käytössä sekä niiden hankinnassa. Laitetorilta voi myös lainata hyvinvoin­ti­tek­no­logiaa kotona kokeil­tavaksi. Tällä hetkellä Laitetorilta voi lainata kotiin Memoera-pelin, verenpainemittarin, kommunikaattorin, Yepzon-henkilöpaikantimen sekä Menumat –ateria-automaatin

Tutustu tästä hyvinvoin­ti­tek­no­logiaan silloin kun sinulle sopii

Klikkaa pyöreitä kuvakkeita lukeaksesi lisätietoja. Virtuaalinen toimintaympäristö on päivitetty vuonna 2020.

Laitetorilla on apuvälineitä ja teknologisia ratkaisuja esimerkiksi:

Ajanvietteeseen ja viihteeseen
Arjen askareisiin
Kuntoutukseen
Kuulemiseen ja näkemiseen
Liikkumiseen
Muistamiseen
Terveydenhoitoon
Turvallisuuteen
Yhteydenpitoon

Laitetoriin voit tutustua myös videotapaamisella

Mikäli vierailu Kotitorilla virka-aikaan on haastavaa, esittelemme hyvinvoin­ti­tek­no­logian ratkaisuja sekä niiden soveltamista kotiym­pä­ristössä myös videoneu­vottelun välityksellä. Ajanvaraus virtuaa­li­ta­paa­miseen sähköpostilla osoitteesta kotitori@​tampereenkotitori.​fi. Nopean vastauksen varmis­ta­miseksi lähetä yhteydenotto tai sähköposti otsikolla ”Videota­paaminen”.

Teemme mielellämme yhteistyötä laitetoimittajien kanssa 

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaratkaisujen toimittajille Laitetori tarjoaa mahdollisuuden esitellä hyväksi havaittuja ratkaisuja asiakkaille ja ammattilaisille. Lisäksi on mahdollista saada asiakkailta palautetta ratkaisujen edelleen kehittämiseksi. Teemme mielellämme yhteistyötä. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Varaa aika Laitetoriin yhteyden­ot­to­lo­mak­keella ›

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla

Yhteystiedot-module-image

Yhteys­tiedot

03 5656 5700
Arkisin 8.00–16.30

Frenckel­li­naukio 2 B, 33101 Tampere
Arkisin klo 9.00–16.00