Skip to content
Neuvonta ja ohjaus

Hyvä elämä kotona. Kotitori tarjoaa neuvontaa ja palveluoh­jausta.

Kotitorilta saat helposti tietoa yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin palveluista sekä hyvinvoin­ti­tek­no­lo­giasta tueksi kotiin. Toimimme asiakas­läh­töisesti ja ratkai­su­kes­kei­sesti.

Kotitori palvelee puhelimitse, sähköisesti ja Kotitorin palvelu­pis­teellä Tampereen keskustassa. Neuvonta on maksutonta.

info-button Kotitorin neuvonta

Kotitori tarjoaa ammatti­tai­toista ja yksilöllistä kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä palvelu­tarpeen arviointia ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä henkilöille, joilla on mielenterveys- tai päihdeasioissa tuen tarvetta. Tavoit­teemme on mahdol­listaa kuntalaisille hyvä elämä kotona tarjoten neuvontaa ja palveluoh­jausta kaikissa arkeen liittyvissä asioissa.

Palvelua tarjotaan asiakas­pal­ve­lu­pis­teessä (Frenckel­li­naukio 2 B) ja puhelimitse (03 5656 5700) sekä sähköisesti netin välityksellä. Palvelumme tavoitteena on tukea omatoimista elämää ja auttaa heitä mahdol­li­simman hyvin löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut.

Neuvonta on maksutonta. Kotitorin kautta saat vastauksia mm. kotihoidon ja muiden vanhus­ten­huollon palveluista, palveluiden saannin kritee­reistä sekä palveluiden hinnoista, yhteys­tie­doista ja aukioloa­joista. Autamme sinua tekemään palvelu­vaih­toeh­doista hinta- ja laatuver­tailua. Kotitorin kautta saat tietoa sekä kaupungin omista että muiden palvelun­tuot­tajien palveluista ja niiden hinnoista.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin ›

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla

Yhteystiedot-module-image

Yhteys­tiedot

03 5656 5700
Arkisin 8.00–16.30

Frenckel­li­naukio 2 B, 33101 Tampere
Arkisin klo 9.00–16.00