Edunvalvontavaltuutus -tietoa Kotitorilla 8.5. klo 11-12

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Tervetuloa kuulemaan aiheesta ja keskustelemaan.

Kotitorilla 8.5. klo 11-12

Asiantuntijana on yrittäjä Ritva Tiainen Apunatar Oy:stä. Apunatar toimii Edunvalvontavaltuutus ry:n yhteistyökumppanina Pirkanmaan alueella. Edunvalvontavaltuutus ry:n tarkoituksena on kertoa selkeätä tietoa edunvalvontavaltuutuksesta ja auttaa valtuutuksen laatimisessa sekä antaa tietoa edunvalvontavaltuutetuille.