Kelan eläkettä saavan hoitotuki

Kelan eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.
Kelan verkkosivuilla olevat kysymykset omasta tilanteesta voivat auttaa selvittämään, onko oikeutettu hoitotukeen:
Kuka voi saada eläkettä saavan hoitotukea?