Skip to content
Laitetori

Tutustu Laitetorin arkea helpot­taviin
apuväli­neisiin ja ratkai­suihin

Tervetuloa Laitetorille tutustumaan kotona asumista, turval­li­suutta ja toimin­takykyä parantaviin apuväli­neisiin ja laitteisiin kodinomaisessa ympäristössä. Laitetorin tavoitteena on tehdä hyvinvoin­ti­tek­no­logiaa tutuksi sekä helpottaa teknisten ratkaisujen käyttöönottoa

Laitetori sijaitsee Kotitorin palvelu­pisteen yhteydessä, osoitteessa Frenckel­li­naukio 2 b. Laitetorilla on esillä arjen apuvälineitä ja laitteita, joita voi tutkia ja kokeilla rauhassa. Autamme mielellämme ja opastamme laitteiden käytössä sekä niiden hankinnassa. Laitetorilta voi myös lainata hyvinvoin­ti­tek­no­logiaa kotona kokeil­tavaksi.

Tutustu tästä hyvinvoin­ti­tek­no­logiaan silloin kun sinulle sopii

Klikkaa pyöreitä kuvakkeita lukeaksesi lisätietoja.

Valikoi­massamme on esimerkiksi seuraavia apuvälineitä:

Liikkumisen apuvälineitä
Turvalaitteita
Kuvapuhelin
Paikantimia
Liikettä mittaavia laitteita
Lääkean­nos­te­lijoita
Arkea helpottavia apuvälineitä
Ratkaisuja, jotka tuovat ajanvietettä sekä aktivointia muisti­sairaan päivään.

Tällä hetkellä Laitetorilta voi lainata kotiin Memoera-pelin, verenpai­ne­mittarin, kommunikaattorin, Yepzon-henkilö­pai­kantimen sekä Menumat -ateriautomaatin.

Mikäli vierailu Kotitorilla virka-aikaan on haastavaa, esittelemme hyvinvoin­ti­tek­no­logian ratkaisuja sekä niiden soveltamista kotiym­pä­ristössä myös videoneu­vottelun välityksellä. Ajanvaraus virtuaa­li­ta­paa­miseen sähköpostilla osoitteesta kotitori@​tampereenkotitori.​fi. Nopean vastauksen varmis­ta­miseksi lähetä yhteydenotto tai sähköposti otsikolla ”Videota­paaminen”.

Hyvinvoin­ti­tek­no­lo­gia­rat­kaisujen toimit­tajille Laitetori tarjoaa mahdol­li­suuden esitellä hyväksi havaittuja ratkaisuja ja saada palautetta ratkaisujen edelleen kehittä­miseksi.

Varaa aika Laitetoriin yhteyden­ot­to­lo­mak­keella ›

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla

Yhteystiedot-module-image

Yhteys­tiedot

03 5656 5700
Arkisin 8.00–16.30

Frenckel­li­naukio 2 B, 33101 Tampere
Arkisin klo 9.00–16.00