Skip to content

Palveluntuottajat

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset

 

Yksityisten sosiaalipalveluilmoitusten käsittely perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011). Sen perusteella muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoavan yrityksen on tehtävä ilmoitus siihen kuntaan, jossa se toimii. Kunta käsittelee nämä ilmoitukset ja toimittaa ne edelleen alueensa aluehallintovirastoon (AVI) rekisteröimistä varten. Aluehallintoviraston rekisteriin ei kuitenkaan rekisteröidä kotipalvelujen tukipalveluja ja näihin rinnastettavia palveluja.

Palvelun sisältö määrittää, minne palveluntuottajan tulisi rekisteröityä

Selkein ero aluehallintoviraston rekisteröimän kotipalvelun ja rekisterin ulkopuolelle jäävän tukipalvelun välillä on se, kuuluuko palveluun terveydenhuollollisia toimenpiteitä. Kotipalvelut, joihin kuuluu pienimuotoisia terveydenhuollollisia toimenpiteitä, kuuluvat aluehallintoviraston rekisteröimiin palveluihin. Kunnan tulee pitää omaa rekisteriä niistä palveluista, joita ei merkitä aluehallintoviraston rekisteriin.

Kotipalvelujen tukipalvelut ja niihin verrannolliset palvelut

Kunnan rekisteriin ilmoitettavia kotipalvelun tukipalveluja ovat muun muassa:

 • ateriapalvelut
 • siivouspalvelut
 • vaatehuolto
 • kauppa- ja muut asiointipalvelut
 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
 • henkilökohtainen apu

Tarkista tarvitsemasi luvat ja liitteet tuottamillesi palveluille

 

Huomioi, että kaikki vaaditut liitteet ovat asianmukaisesti täytetty. Näin asiasi etenee nopeammin.

ei hoidolliset palvelut

Kotipalvelun tukipalvelut

Ei hoidolliset palvelut, kuten siivous-, ateria, asiointipalvelut.

vihreä-nuoli

Tampereen kaupungin rekisteri:

Hakemukset

Kotitori
kotitori@tampereenkotitori.fi
Franckellinaukio 2 B, 33101 Tampere

Lähetettävien liitteiden muistilista

 • Ilmoituslomake
 • Ajantasainen kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha)
 • Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
 • Toimintasuunnitelma (sisältönä palveluluettelo, miten palveluja tuotetaan, asiakasryhmät, henkilöstösuunnitelma ja –rakenne, käytetäänkö alihankkijoita. Lisäksi kuvaus, miten asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen sopimus ja palvelusuunnitelma sekä näihin kirjattavat asiat)
 • Omavalvontasuunnitelma
 • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (cv tai työtodistukset)
 • Tietosuojaseloste
 • Liite henkilökohtaisen avun ilmoitukseen (Huom! Täytetään vain, mikäli ilmoitus koskee henkilökohtaista apua.)

pienimuotoiset palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Esim. Sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu.

vihreä-nuoli

Aluehallintoviraston rekisteri:

Hakemukset

Kirjaamo
kirjaamo@tampere.fi
PL 487, 33101 Tampere

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä on sosiaalihuollon ammattilainen. Ilmoituksenvarainen toiminta ei ole ympärivuorokautista palvelua

Luvanvarainen sosiaalihuollon palvelu

Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimitaan.

Kotisairaanhoidolliset palvelut

Palvelut, jotka tarvitsevat Terveydenhuollon luvan

Esim. Näytteidenotto, mittaukset, kivun helpottaminen.

sininen-nuoli

1. Itsenäinen ammatinharjoittaja (toiminimellä toimiva terveydenhuollon ammattilainen)

Ilmoitus sen alueen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella toimitaan.

2. Yritysmuotoinen palveluntuottaja

Lupa joko alueen aluehallintovirastosta tai Valvirasta.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun palvelun osalta kotipalvelujen tukipalvelujen ilmoitus tehdään keskitetysti kaikkien Pirkanmaan kuntien osalta Tampereen Kotitori-palveluintegraattorin kautta. Liite henkilökohtaisen avun ilmoitukseen täytetään, mikäli ilmoitus koskee Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun yhteishankintaa sekä Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun yhteistä palveluseteliä. Liitteellä henkilökohtaista avun palvelua tarjoava tuottaja ilmoittaa mihin kuntaan tai kuntiin palveluntuottaja tarjoaa henkilökohtaisen avun palvelua.

Tampereen kaupunki käy ilmoitukset läpi ja tekee päätösehdotuksen rekisteriin hyväksymisestä kaikkiin tässä lomakkeessa mainittuihin toimintakuntiin. Henkilökohtaisen avun yhteishankinnassa ja palvelusetelissä mukana olevat Pirkanmaan kunnat tekevät itse päätöksen rekisteriin hyväksymisestä ja merkitsevät palveluntuottajan omaan rekisteriinsä. Henkilökohtaisen avun palvelua tuottavan yrityksen ei tarvitse tehdä erikseen kotipalvelujen tukipalvelujen ilmoitusta henkilökohtaisen avun palvelun osalta muihin toimintakuntiin.

Huomioi: Mikäli palvelun asiakkaana on alle 18-vuotiaita, tulee palvelun vastuuhenkilön esittää rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen. Rikosrekisteriotetta ei tule liittää ilmoituksen mukaan, vaan Tampereen kaupunki pyytää otteen nähtäväksi saatuaan tarkastetun ilmoituksen käsiteltäväkseen. Ote on voimassa 6 kuukautta ja sen voi tilata Oikeusrekisterikeskukselta.

Ilmoittautuminen Tampereen kaupungin ylläpitämään kotipalvelun tukipalvelujen rekisteriin

Ilmoituslomakkeen ja luettelon mukaiset liitteet lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kotitori@tampereenkotitori.fi tai postitse osoitteeseen Tampereen Kotitori-palveluintegraattori, Frenckellin aukio 2 B, 33101 Tampere.

Ilmoittautuminen tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoja löydät palveluita tuottaville järjestöille ja yrittäjille suunnatuilta neuvontasivuilta Tampereen kaupunki, yrittäminen ja sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverottomuudesta vero.fi -sivuilta.

Tarvittaessa voit kysyä neuvoa Tampereen Kotitorilta: kotitori@tampereenkotitori.fi

Haluatko tuoda palvelusi esiin palveluhaussa?

Yhteisen hyvän alustalla sijaitsevaan maksuttomaan Palveluhakuun voivat  liittyä järjestöt ja yritykset. Palveluhaku auttaa itse maksavia asiakkaita löytämään paikallisia palveluita kotona asumisen tukemiseksi. Tutustu Palveluhakuun, palveluntuottajille annettuihin ohjeisiin ja halutessasi lähetä liittymisestä rekisteröintipyyntö.

palveluntuottajille-puhekupla-1

Yhteystiedot

 

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla!

kotitori-etusivu-1

Kotitori

Puhelin

03 5656 5700
Avoinna arkisin 8.00-16.30

Sähköposti

kotitori@tampereenkotitori.fi

Osoite

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere
Avoinna arkisin 9.00-16.00

   Yhteydenottolomake

Valitse sopivin sähköinen asiointitapa

Etsi hoiva-, hyvinvointi- ja terveysalan palveluja sekä tuotteita