Skip to content
Neuvonta ja ohjaus

Hyvä elämä kotona. Kotitori tarjoaa neuvontaa ja palveluoh­jausta.

Kotitorilta saat helposti tietoa yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin palveluista sekä hyvinvoin­ti­tek­no­lo­giasta tueksi kotiin. Toimimme asiakas­läh­töisesti ja ratkai­su­kes­kei­sesti.

Kotitori palvelee puhelimitse, sähköisesti ja Kotitorin palvelu­pis­teellä Tampereen keskustassa. Neuvonta on maksutonta.

info-button Kotitorin neuvonta

Kotitori tarjoaa ammatti­tai­toista ja yksilöllistä ikäihmisten kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä palvelu­tarpeen arviointia. Tavoit­teemme on mahdol­listaa kuntalaisille hyvä elämä kotona tarjoten neuvontaa ja palveluoh­jausta kaikissa arkeen liittyvissä asioissa.

Palvelua tarjotaan asiakas­pal­ve­lu­pis­teessä (Frenckel­li­naukio 2 B) ja puhelimitse (03 5656 5700) sekä sähköisesti netin välityksellä. Palvelumme tavoitteena on tukea omatoimista elämää ja auttaa heitä mahdol­li­simman hyvin löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut.

Palveluohjauksemme laajenee 1.1.2022! Jatkossa Kotitorilla palvellaan ikääntyneitä, kehitysvammaisia, vammaisia sekä henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea mielenterveyden tai päihteiden käytön vuoksi. Kotitorin palveluohjaajat tavoittaa tutuista yhteydenottokanavistamme. 

Palvelemme myös laajemmin Pirkanmaan kuntien ikääntyneitä. Ikäneuvo puhelin 040 733 3949 siirtyy palvelutuotantoomme 1.1.2022.

Neuvonta on maksutonta. Kotitorin kautta saat vastauksia mm. kotihoidon ja muiden vanhus­ten­huollon palveluista, palveluiden saannin kritee­reistä sekä palveluiden hinnoista, yhteys­tie­doista ja aukioloa­joista. Autamme sinua tekemään palvelu­vaih­toeh­doista hinta- ja laatuver­tailua. Kotitorin kautta saat tietoa sekä kaupungin omista että muiden palvelun­tuot­tajien palveluista ja niiden hinnoista.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin ›

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla

Yhteystiedot-module-image

Yhteys­tiedot

03 5656 5700
Arkisin 8.00–16.30

Frenckel­li­naukio 2 B, 33101 Tampere
Arkisin klo 9.00–16.00