Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta Tampereella

Sosiaalipalveluiden rekisteri-ilmoitus

Kuuntele

Kotipalvelujen tukipalvelut ja niihin verrannolliset palvelut

Ilmoituksenvaraisia sosiaalipalvelujen tukipalveluja ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Perustuen lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellä mainittujen sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnan toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Muiden kuin edellä mainittujen tukipalvelujen rekisteröinnin hoitaa edelleen Tampereen kaupunki, joka antaa lausunnon Aluehallintoviranomaista varten.

Tukipalvelujen rekisteröinnin ohje:

Linkki pdf-ohjeeseen

Tampereella toimivat yritykset toimittavat huolellisesti ja kaikilta osin täytetyn ilmoituslomakkeen liitteineen Tampereen Kotitorille

Pyydämme lähettämään asiakirjat erillisinä dokumentteina esim. skannattuna. (Tiedostomuodot voivat olla esim. .pdf tai .tiff tai .png)

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tukipalvelutoiminnasta tehdään tällä lomakkeella: ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta.

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi liitteet, joiden kuvaukset ja ohjeet löytyvät alta

Kotitori käsittelee ja tarkistaa ilmoituksen sekä lähettää sen Tampereen kaupungille tukipalvelutuottajarekisteriin tehtävää merkintää varten. Kaupunki ilmoittaa hyväksytyn ilmoituksen rekisteröintipäätöksen yrittäjälle. Lisätietoja ilmoituksen tekemisessä saat Tampereen Kotitorilta:

Liitetiedostojen kuvaukset ja ohjeet

Ilmoituksen mukaan toimitettava seuraavat liitteet:

Kaupparekisteriote

Jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä (ei koske toiminimellä työskenteleviä)

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus (asiakassegmentit ja arvio asiakasmääristä) sekä alihankkijat. Suunnitelman tulee sisältää henkilöstösuunnitelma ja –rakenne. Suunnitelmassa tulee antaa selvitys asiakasryhmistä, miten asiakkaan kanssa laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma sekä mitä niihin kirjataan. (Esimerkki sopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta voivat olla toimintasuunnitelman liitteenä)

Omavalvontasuunnitelma
Omavalvontasuunnitelman tekemiseen löytyy ohjeet ja lomake täältä.                                                                                                                          Omavalvontasuunnitelma tulee olla omaan toimintaan suhteutettu.

Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista ja selvitys työkokemuksesta
Liitä ilmoitukseen mukaan jäljennös tutkintotodistuksesta/todistuksista sähköisessä muodossa. Selvitys työkokemuksesta voi olla vapaamuotoinen kuvaus esim. CV.

Tietosuojaseloste asiakastietojen dokumentoinnista
Lomake tietosuojaselosteen tekemiseen löytyy täältä.

Yleisistä vaatimuksista tietosuojaan liittyen sekä rekisteriselosteen tekemisestä saa lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimistosta.